Hiện thị:

Đèn chùm bằng đồng với mã não và pha lê tự nhiên

29,523,600