Hiện thị:

Điêu khắc pha lê ” Chú chim trên mỏm đá “

4,342,400