Hiện thị:

Tranh đá hổ phách ” Thác nước lưng sườn núi

27,659,200