Hiện thị:

Tượng đồng trên giá đỡ bằng malachite “Tiger”

11,800,000