Đá tự nhiên

Hiển thị 1–60 của 98 kết quả

Các sản phẩm bằng đá tự nhiên của Nga rất phổ biến ở đất nước của những bức tranh sơn mài tại đền chùa; bức tranh vẽ trên lụa; chùa chiền và kiến trúc tôn giáo trang trí (tu viện, lăng tẩm, cầu, chợ); các di tích văn hoá bảo tồn – trống đồng, các hình thức sân khấu dân tộc.

TẤT CẢ SẢN PHẨM

Mã SP: 0065664

215,000,000 VNĐ

Mã SP: 0020151

235,000,000 VNĐ

Mã SP: 000023(V)

320,000,000 VNĐ

Mã SP: 0051000

195,000,000 VNĐ

Mã SP: 0061748

79,000,000 VNĐ

Mã SP: 00410-500

10,421,760 VNĐ

Mã SP: 0063781

11,800,000 VNĐ

Mã SP: 0063782

16,048,000 VNĐ

Mã SP: 0066125

10,903,200 VNĐ

Mã SP: 0066126

7,622,800 VNĐ

Mã SP: 0050948

10,903,200 VNĐ

Mã SP: 0056149

11,328,000 VNĐ

Mã SP: 0056150

8,802,800 VNĐ

Mã SP: 0056151

6,348,400 VNĐ

Mã SP: 0050946

4,602,000 VNĐ

Mã SP: 0053472

11,965,200 VNĐ

Mã SP: 0013707

40,710,000 VNĐ

Mã SP: 00280-250

7,976,800 VNĐ

Mã SP: 0063783

15,812,000 VNĐ

Mã SP: 0063784

10,808,800 VNĐ

Mã SP: 00127

6,419,200 VNĐ

Mã SP: 0059147

78,706,000 VNĐ

Mã SP: 0057309

35,400,000 VNĐ

Mã SP: 0057318

78,588,000 VNĐ

Mã SP: 0062144

43,424,000 VNĐ

Mã SP: 0017187

Liên hệ