Hiện thị:

Bảng điều khiển với viền vàng “hoa hồng nở” màu hổ phách

21,263,600