Hiện thị:

Bình đựng hoa pha lê ” Prague “

3,327,600