Hiện thị:

Điêu khắc pha lê ” Trái chanh “

259,600