Hiện thị:

Mô hình ” MiG-21″ trong chai

16,071,600