Hiện thị:

Bình pha lê đựng hoa quả ” Victory “

12,767,600