Tượng sứ “Chú khỉ và đàn con”

Tượng sứ “Chú khỉ và đàn con”

1,439,600 VNĐ