Tượng sứ “Chim bạc má xanh”

Tượng sứ “Chim bạc má xanh”

1,581,200 VNĐ