Tượng sứ “Chó săn thỏ Ý trên chiếc gối”

Tượng sứ “Chó săn thỏ Ý trên chiếc gối”

1,817,200 VNĐ