Tượng sứ “chú Ếch trên chiếc lá”

Tượng sứ “chú Ếch trên chiếc lá”

731,600 VNĐ