Tượng sứ “Hươu cao cổ”

Tượng sứ “Hươu cao cổ”

731,600 VNĐ